Rådgivning ved byggeri

Vi yder rådgivning ud fra princippet om at vi via vores rådgivning skal tilfører vores bygherre værdi. Dette gør vi via en helhedsorienteret rådgivning med vores stab af dygtige og kompetente medarbejdere. Det er vigtigt for os, at vi har forventningsafstemt projektet med vores bygherre, med hensyn til pris, tid og kvalitet.

Vi kan tilbyde rådgivning inden for alle former for byggeri, inden for såvel den private som den offentlige sektor.

Vi har kan ligeledes tilbyde projekt og byggeledelse, og påtager os gerne opgaven som totalrådgiver og/eller byggeleder.

VI BESIDDER EKSPERTISE INDEN FOR FØLGENDE FAGOMRÅDER:

 • Konstruktioner
 • VVS-installationer
 • Stærk- og svagstrømsinstallationer
 • Ventilationsanlæg
 • Køleanlæg 
 • CTS-anlæg
 • Tilstandsrapporter i forbindelse med salg af huse.

Almennyttigt boligbyggeriFokus på nytte

Vi har, gennem de mange almennyttige boligbyggerier vi igennem mange år har stået for, erhvervet os gode kompetencer inden for dette område. Vi har således opnået et indgående kendskab til lovgivningen, og kan derfor være en aktiv medspiller i forbindelse med planlægningen.

Vi har ligeledes et stort erfaringsgrundlag når der er tale om renoveringsopgaver under Landsbyggefonden. Vi har erfaring med de procedurer der er gældende for gennemførelsen af renoverings og boligforbedringsopgaver sammen med Landsbyggefonden.

UndervisningGodt indeklima øger læring

FULDENDT har igennem mange år stået for renovering, tilbygning og nybygning af undervisningsbygninger, og har derigennem opnået et betydeligt kendskab og erfaring med at skabe de rette forhold for et moderne læringsmiljø.

Gode akustiske forhold er en af de vigtige forudsætninger for at der kan foregå en optimal indlæring. Vi står som garanter for at der skabes de bedste indeklimamæssige forhold.

Institutionerbyggeri med velfærdSTEKNOLOGI

Institutioner for ældre, handicappede og psykisk udviklingshæmmede kræver stor erfaring og indsigt, når der skal planlægges og gennemføres byggeri.

Specielt hvad angår ældre- og plejeboliger har vi store kompetencer i forbindelse med planlægning, projektering og gennemførelse af byggesager. Vi har i flere projekter arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger, som netop i disse år vinder mere og mere indpas i institutionsbyggeri.

Se voresReferencer inden for byggeri

 • Skyttevej Ribe

  Reference: Skyttevej Ribe

  Ydelsen omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med analyse, udarbejdelse af byggeprogram, prækvalifikation, udbud i totalentreprisekonkurrence, udvælgelse af projekt, bygherretilsyn tids- og økonomistyring samt overordnet sags styring.

 • Områdecenter

  Reference: Områdecenter

  Projektet Ansager Områdecenter har omfattet nedbrydning af eksisterende plejecenter samt etablering af komplet nyt plejecenter med 25 boenheder samt servicearealer.