Bygherrerådgivning

Opfyldelse af målene pris, tid og kvalitet, er hvad vi sikrer, når vi står som bygherrerådgiver for et større byggeanlægsprojekt.

 

Det giver tryghed ved en bygherre, at vide at der ikke bruges flere penge end der er aftalt, at der kan ibrugtages til den aftalte tid, og at bygningen er i den kvalitet der er aftalt.

ByggeriMangelfri aflevering

FULDENDT yder rådgivning ud fra forudsætningen om, at vi skal kunne skabe mest mulig værdi for vores bygherre.

Bygherrerådgivning handler for FULDENDT om at udøve en omhyggelig procesplanlægning, der danner grundlaget for at gennemføre byggesagen, så byggeriet kan afleveres til bygherren til den aftalte tid, til den aftalte pris og til den aftalte kvalitet.

FULDENDT kan varetage alle bygherrens interesser fra den første spæde start, hvor der måske kun er en løst formuleret ide, til aflevering af et mangelfrit byggeri.
Med vores stab, af dygtige og kompetente medarbejdere, kan vi løse alle delelementer i undersøgelses og programmeringsfasen. Hvis der er brug for særlige konsulentydelser har FULDENDT et netværk af særdeles kompetente konsulenter, der i givet fald kan tilknyttes projektgruppen.

Den komplekse lovgivning om især EU-udbud, giver ofte anledning til, at der indgives klage til klagenævnet for udbud.
FULDENDT har, gennem et mangeårigt arbejde med udbud, opnået et omfattende kendskab til udbudsret, både når det gælder den nationale udbudslovgivning, men også når det gælder EU-udbud. Som medlem af Bygherreforeningen er vi altid opdateret på lovgivningen og ikke mindst de fortolkninger, der offentliggøres fra klagenævnet og voldgiftsretterne.

Anlæg En aftale er en aftale

FULDENDT yder rådgivning ud fra forudsætningen om, at vi skal kunne skabe mest mulig værdi for vores bygherre.

Bygherrerådgivning, på anlægsområdet, handler for FULDENDT om at medvirke til at sikre, at det planlægnings- og miljømæssige grundlag er til stede.
FULDENDT kan forestå strategisk rådgivning i forhold til anlægsarbejdets omfang og udførelse samt forestå alle nødvendige myndighedsansøgninger såsom VVM screening, ansøgninger i forhold til planlov, naturfredningslov, jordforureningslov m.v. i forhold til projektets gennemførelse og medvirke til at sikre, at dette kan afleveres til bygherren til den aftalte tid, til den aftalte pris og til den aftalte kvalitet.

FULDENDT kan varetage alle bygherrens interesser. Hvis der er brug for særlige konsulentydelser, har FULDENDT et netværkssamarbejde med særdeles kompetente kollegaer, der i givet fald kan tilknyttes projektgruppen.

Den komplekse lovgivning om især EU-udbud, giver ofte anledning til, at der indgives klage til klagenævnet for udbud. FULDENDT har, gennem et mangeårigt arbejde med udbud, opnået et omfattende kendskab til udbudsret, både når det gælder den nationale udbudslovgivning, men også når det gælder EU-udbud.

 • Rosinfelt forsinkelsesbassin

Se vores Referencer for bygherrerådgivning

 • SE Nyt domicil

  Reference: SE Nyt domicil

  Ydelsen omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med analyse, udarbejdelse af byggeprogram, prækvalifikation, udbud i totalentreprisekonkurrence, udvælgelse af projekt, bygherretilsyn tids- og økonomistyring samt overordnet sags styring.

 • Campus

  Reference: Campus

  Ydelsen har omfattet bygherrerådgivning i forbindelse med analyse, udarbejdelse af byggeprogram, prækvalifikation, EU-udbud i totalentreprisekonkurrence, udvælgelse af projekt, bygherretilsyn, økonomi- og tidsstyring samt overordnet sagsstyring.

 • Vadehavscentret

  Reference: Vadehavscentret

  Ydelsen omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med udstillingsleverancen. Herunder udarbejdelse af udbudsprogram, prækvalificering af leverandører, EU-udbud i totalentreprise med projektkonkurrence og efterfølgende sekretær for bedømmelsesudvalget.

 • Genbrugsplads

  Reference: Genbrugsplads

  Ydelsen har omfattet bygherrerådgivning i forbindelse med analyse, udarbejdelse af byggeprogram, prækvalifikation, EU-udbud i totalentreprisekonkurrence, udvælgelse af projekt, bygherretilsyn, økonomi- og tidsstyring samt overordnet sagsstyring.